Husk at tilmelde dig til studieturen 

 

 

   15-16-17 April 2016

 

              til

 

 

        København 

 

 

  


[Læs mere]

 


Følg med i hvad der sker i Dansk Byggeri på regionsplan

klik på nedenstående link

 

Dansk Byggeri Region Lolland Falster 

 
 

Se vedtægter


[Læs mere] 

På Dansk byggeri Lolland-Falster (Bygningshåndværkerforeneigen) 's vegne, indkaldes hermed til

den årlige generalforsamling og sammen med din ledsager, til efterfølgende festmiddag med musik

og dans.

 

Generalforsanllingen afholdes fredag den 23.10-2015 kl. 14.00 i Bangs Have,

Bangshavevej23,4930 Maribo.

 

Med følgende dagsorden:

 

Pkt I Valg af dirigent.

 

Pkt 2 Beretning af foreningens virke.

 

Pkt 3 Fremlæggelse af regnskab og budget.

 

Pkt 4 Indkomne forslag.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail:

anneogsteen@mail.dk

 

Pkt 5 Valg afformand

 

Formand Steen K. Rasmussen er ikke på valg.

 

Pkt 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er:

Bo Rasmussen      Ønsker genvalg

Niels Larsen         Ønsker genvalg

Lindy Fynholm    Ønsker genvalg

 

Pkt 7 Valg af bestyrelsessuppleanter.

 

Bestyrelsen foreslår Rene Pedersen og Ivar Damgaard.

 

Pkt 8 Valg af revisorer.

 

Emil Andersen       Ønsker genvalg

Jens Otto Jensen   Ønsker genvalg

 

 Pkt 9 Valg af revisorsuppleant

 

Søren Vodder        Ønsker genvalg

 

Pkt 10 Fastsættelse af kontingent og indskud.

 

Pkt 11 Eventuelt.

 

K1 14.30 er der kaffe og lagkage og kl 15.00 er den indkaldte generalforsamling i Dansk Byggeri

 

Øvrigt program er :

 

Kl 16.15: Ledsagerarrangement. Nørregadeteatret vi Frank Rubæk.

 

Kl 18.00: Velkomstdrink.

 

Festmiddag med musik og dans med bandet JB-Band

 

 

PRIS:

 

Kaffe og kage samt ledsagerarrangement og generalforsamling er gratis.

Deltagelse i aftenens Festmiddag mv. koster kr 550,- pr person incl. moms og høflig

betjening.

 

Der er mulighed for overnatning til kr. 849,- for et dobbeltværelse ine!. morgenbuffet.

Bookning af overnatning samt betaling af do skal ske direkte til hotellet. Tlf.: 54781011.

 

Såfremt du/I ikke kan tilmelde jer via Dansk Byggeris hjemmeside bedes tilmelding ske til

formanden på mai!: aJmeogsteen@mai!.dk. Senest den 10.10-2015.

 

Vi glæder os til at se rigtig mange den 23.10-2015.

 

 

Pbv:

 

Steen K. Rasmussen

Formand.