Find håndværker


Find din lokale håndværker på Lolland-Falster.

Murer  Maler  Tømrer  Entreprenør  Gulve

Byggeri med garanti


Medlemmer af Dansk Byggeri Lolland-Falster giver Byg Garanti. Håndværkere med Byg Garanti sikrer dig op til 150.000 kr. inkl. moms i tilfælde af håndværksmæssige fejl og mangler på en opgave.

Læs mere på Byggaranti.dk

GENERALFORSAMLING TORDAG DEN 24. OKTOBER

GENERALFORSAMLING TORDAG DEN 24. OKTOBER
torsdag den 24/10-19 kl. 17.00 i Landsbyen Våbensted, Krårup Møllevej 1

På vegne af Dansk Byggeri Lolland-Falster indkaldes hermed til foreningens generalforsamling,

torsdag den 24/10-19 kl. 17.00 i Landsbyen Våbensted, Krårup Møllevej 1, 4990 Sakskøbing med følgende dagsorden:

 

 Pkt. 1.                   Valg af dirigent.

 

 Pkt. 2.                 Beretning om foreningens virke.

 

 Pkt. 3.                Fremlæggelse af regnskab og budget.

 

 Pkt. 4.                Indkomne forslag.

                           Bestyrelsen foreslår at egenbetaling ved årets tur hæves med kr. 250,-

                           Pr person.

 

 Pkt. 5.                Valg af formand.

                           Steen K. Rasmussen modtager genvalg, dog med forbehold.

 

 Pkt. 6.                Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                           På valg er :

                           Lindy Fynholm.  Modtager genvalg.

                           Niels Larsen.      Modtager genvalg.

 

 Pkt. 7.                Valg af bestyrelssuppleant.

                           Rene Pedersen modtager genvalg.

 

 Pkt. 8.                Valg af revisorer.

                           Emil Andersen og Jens Otto Jensen modtager genvalg.

 

 Pkt. 9.                Valg af revisorsuppleant.

 Søren Vodder modtager genvalg.

 

 Pkt. 10.              Fastsættelse af kontingent og indskud.

 

 Pkt. 11.              Eventuelt.

 

 Der startes med kaffe og lagkage. Øl og vand under generalforsamlingen.

 Kl ca. 18.15 afsluttes med Wienersnitzel mit den gantzen molevitten.

 

På bestyrelsens vegne

Steen K. Rasmussen

Formand for lokalforeningen.

Vi støtter Dansk Byggeri Lolland-Falster

XL-Wulff stub (Copy)
XL-Lolland
Aarslev
Maribo trælasthandel
Sakskobing trælast
XL-Wulff nyk
Stark Nykøbing