Find håndværker


Find din lokale håndværker på Lolland-Falster.

Murer  Maler  Tømrer  Entreprenør  Gulve

Byggeri med garanti


Medlemmer af Dansk Byggeri Lolland-Falster giver Byg Garanti. Håndværkere med Byg Garanti sikrer dig op til 150.000 kr. inkl. moms i tilfælde af håndværksmæssige fejl og mangler på en opgave.

Læs mere på Byggaranti.dk

Referat generalforsamling 24. oktober 2019

Dansk Byggeri Lolland-Falster, Bygningshåndværkerforeningen

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Søren Simonsen blev foreslået og valgt.

Pkt. 2. Beretning

Formand Steen Koch Rasmussen berettede, at der var afholdt 2 bestyrelsesmøde i løbet af året. Studieturen i år gik til Odense, Hvor en busfuld glade håndværkere med fruer, nød turen, vi tog færgen Tårs Spodsbjerg hvor der blev serveret et dejligt morgenbord, vi besøgte virksomheden GI mursten i Svendborg, som renser og sælger mursten til byggeriet, det var en interessant oplevelse, maden skulle have været serveret i det grønne, men det satte vejrguderne en stopper for, vi fik derfor lov til at spise den medbragte mad på fabrikkens faciliteter.

midt om eftermiddagen ankom vi til Odense, og blev indkvarteret på Radisson Blu, aftensmaden blev indtaget på restaurant under Linden, et hyggeligt gammelt sted fra 1800 tallet.

lørdag var vi på byvandring med guide, rundt i Odense for at se de mange bygge projekter der er i gang i øjeblikket, herefter tog vi på en sejltur på Odense Å, til restaurant Carlslund hvor der blev serveret Æggekage med flæsk, uden for program besøgte vi det Grønlandske hus, det var en god men kort oplevelse, hvor den daglige leder gav en kort rundvisning.

Om aftenen var vi på hotellet, og fik serveret en dejlig 3 retters menu, med tilhørende vine, efter kaffen blev der spillet op til dans, til et fremragende orkester, der var vist ikke nogen der ikke kom på gulvet.

søndag gik turen hjemad med stop i Vejle, hvor vi så Fjorden hus i Vejle, bygget af kirkfonden, det er et imponerende bygningsværk som står på pæle i Vejle havn hvor formerne tager udgangspunkt i ellipser der starter under vandoverfladen, selve huset er udstyret med specieldesignede møbler og andet tilbehør, det var virkelig et besøg værd.

Middagsmaden blev serveret på restaurant Remoulade. En stor tak til Ivar og Bo for en dejlig tur

Årets sommerarrangement, blev afholdt på Pomlenakke traktørsted, hvor vi startede med at få kaffe og lagkage, herefter cyklede vi til fortidsmindeskoven ved Halskovvænge, her var der forfriskninger og hyggeligt samvær, vi fort satt e til Hesnæs havn, og herfra tilbage til Pomlenakke. Aftensmaden var gammeldags oksesteg med tilbehør, og til dessert fik vi æblekage.

Tak til Niels og Peter for et godt arrangement.

Til sidst takkede formanden, sponsorer trælasterne på Lolland Falster, samt bestyrelsen, for et godt samarbejde i det forgangne år.

Formandens beretning blev godkendt.

   Pkt. 3. Regnskab.

Regnskab og budget blev uddelt og gennemgået

Der var ingen, der havde indvendinger til det fremlagte regnskab og budget, der efterfølgende blev godkendt.

    Pkt. 4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog en hævning på 250 kr. pr. person på næste års tur. forslaget blev vedtaget. 

Pkt . 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg

Formand Steen Koch Rasmussen modtager genvalg. Steen blev valgt.

Steen havde det forbehold, at hvis han lukker sit firma men beholder sin moms nr. fremgår det af vedtægterne, at man så ikke længere kan være formand.

generalforsamlingen pålagde bestyrelsen, at fremkomme med et fore slag om en vedtægtsændring til næste generalforsamling, for evt. at imødegå dette.

Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg Lindy Fynholm og Niels Larsen, begge modtager genvalg. Begge blev valgt

Pkt. 7. Valg af bestyrelsessuppleant.

 Rene Pedersen modtog genvalg.

Pkt. 8. Valg af bilags kontrollanter . Emil Andersen

Jens Otto Jensen Begge blev genvalgt.

Pkt. 9. Valg af bilagskontrol suppleant . Søren Vodder blev genvalgt.

Pkt. 9. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet bliver uændret.

Pkt. 10. Evt.

Bo orienterede om vores tur til foråret, som i 2020 vil gå til Kiel , nærmere tilgår. Der var også en god dialog om vores uddannelser/ skoler mm.

Søren takkede for god ro og orden, under generalforsamlingen, hvorefter Formanden lukkede den.

Referent: Peter Jensen.

Studietur 24-25-26 april 2020

Studietur 24-25-26 april 2020
Turen går til Kiel

Hej medlem af Dansk Byggeri Lolland-Falster

Studieturen går i år til Kiel 24-25-26 april

Turen indeholder blandt andet besøg på bryggeri,  ubådsmuseum  , sejltur på søerne  og lækker mad og drikke på hele turen.

Program kommer i marts

Tilmeldingsfristen er kort:  senest  27. januar 2020

Prisen er kr. 5.100,00 pr par              

1. rate  kr. 2.550,00

Bedes indbetalt på konto: regnr.  3219 konto 3219 163 355 , Danske bank senest 27. januar

2. rate kr. 2.550,00 bedes indbetalt senest 20. marts 

HUSK SKRIV JERES FULDE NAVN, og  ordet STU. Det er vigtigt, da det ellers ikke er til at finde ud af hvem der tilmeldt

Sæt kryds i kalenderen til nogle lærerige,  interessante og festlige dage

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Byg Lolland-Falster

NB. Der er max 50 pladser

Vi støtter Dansk Byggeri Lolland-Falster

Sakskobing trælast
XL-Lolland
Stark Nykøbing
Maribo trælasthandel
XL-Wulff stub (Copy)
XL-Wulff nyk
Aarslev