Om Dansk Byggeri Lolland-Falster


Regionsbestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster arbejder for at få størst mulig indflydelse på de beslutninger, der har betydning for bygge- og anlægsbranchen.

Bestyrelsen arbejder derfor med at fastholde den gode dialog og de gode relationer, der er skabt til beslutningstagere og ledende embedsmænd i de to kommuner.

Regionsbestyrelsen er med til at skabe synlighed, såvel i den lokale presse som ved aktivt at deltage i mødeaktiviteter med bl.a. borgmestrene i de to kommuner.

Regionsbestyrelsen udpeger de medlemmer, der skal repræsentere Dansk Byggeri i erhvervsskolens bestyrelse.


Fokusområder

Regionsbestyrelsen vil i 2017 fokusere på:

  • Møde med borgmestrene for at påvirke erhvervslivets rammevilkår
  • Stormøde med de to kommuner for alle medlemsvirksomheder
  • Medlemsarrangementer
  • Følge processen med Femern Bælt, Storstrømsbroen mv.
  • Fokus på de byggefaglige uddannelser og praktikpladser til unge i regi af partnerskabsaftalen med Guldborgsund og med møder i Lolland Kommune
  • Skabe synlighed i pressen

Vi støtter Dansk Byggeri Lolland-Falster

XL-Lolland
Sakskobing trælast
Maribo trælasthandel
Aarslev
XL-Wulff stub (Copy)
XL-Wulff nyk
Stark Nykøbing